Immersion™ LED cijevi za rashladne vitrine

Immersion ™ LED cijevi su posebno dizajnirane za primjenu u komercijalnim rashladnim sustavima. Uz jedinstveno dizajnirane optike i rotirajuću...

Metalhalogene žarulje će biti efikasnije od Travnja 2017 godine

Regulativa EU 245/2009/EC sa primjenom od 13.04.2017. godine ograničava proizvodnju neefikasnih metalahalogenih  (MH) žarulja snaga do 400W....