Kako temperatura utječe na Led rasvjetu?

Općenito, hladniji okoliš, više svjetla iz LED-a izvora.   Više temperature obično smanjuju količinu svjetla Led...

Svaka djelatnost zahtijeva točno određenu boju svjetla. Znate li koja boja svjetla je Vama potrebna?

Kao što smo već govorili kod odabira i projektiranja rasvjete sa LED izvorima potrebno je koristiti boju svjetla odgovarajuće korelacije...